تاریخ :  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  زهرا مهدوی

توف چیست

در واقع به سنگهاي پيروکلاستيکي که بيش از 75 درصد قطعات آن کوچکتر از 2 ميلي متر باشد، توف گفته مي شود. توفها را براساس اندازه قطعات به انواع توف دانه درشت و توف دانه ريز تقسيم مي کنند. براساس نوع قطعات به توف شيشه اي، توف بلورين و توف سنگي تقسيم مي شوند. در توف شيشه اي بيش از 50 درصد قطعات را شيشه آتشفشاني تشکيل مي دهد. در توف بلورين بيش از 50 درصد توف از همان ماگماي عامل انفجار تشکيل شده و حاوي بلورهاي زياد است. توف سنگي حاوي بيش از 50 درصد قطعات سنگي است که از محدوده دهانه آتشفشاني به هنگام انفجار کنده و پرتاب شده اند.
و به قطعات منفصل آتشفشانهاى زيردريايى اغلب با رسوبات دريايى مخلوط مى شوند توفيت گويند.
غبار آتشفشانى يک گدازه سخت شده مى‌باشد که شامل ذرات ريز مى‌باشد. اين غبار در طى فوران يک اتشفشان خارج شده است.

انواع توف :

توفهاي نفوذي
اخيرا از زونهاي گسلي بعضي کمپلکس هاس حلقوي گزارش شده است. در اينجا مشاهده مي شود که اين توفها در داخل سنگهاي اطراف نفوذ نموده اند. با وجوديکه اين مواد عمدتا از قطعات گرد شده ميزانهاي مشکله سنگها از جمله کوارتز، فلدسپات ، اوژيت و غيره با قطري حدود 1/0 ميليمتر تشکيل شده اند، ولي قطعات درشت تر سنگها نيز همواره با قطعاتي که از نظر اندازه با آنهايي که با برش هاي انفجاري يافت مي شوند مشارکت دارند، منتها تعداد آنها کمتر است. تصور مي رود که شرايط تشکيل آنها در اصل مانند برشهاي انفجاري است ولي خرد شدگي انفجاري که جريان گاز را به دنبال داشته در عمق زيادتر و تحت فشار بيشتر به وقوع پيوسته است.

توفهاي جوش خورده
توفهاي جوش خورده عمدتا در پيروکلاست هاي جرياني يافت مي شوند. دماي بالاي مواد پيروکلاستيکي که در زمان کوتاهي روي هم انباشته مي شوند، موجب متراکم و سخت شدن اين مواد مي شوند. قطعات پاميس در اين سنگها عمدتا حالت کشيده داشته و به شيشه تبديل شده اند.

توفهاي کريستالي
توفهاي کريستالي کميابند و به شرايط تشکيل ويژه اي نياز دارند. اين توفها معرف فنو کريستال هايي هستند که به وسيله ماگما از اعماق به طرف بالا آورده شده، چنين ماگمايي سرشار از کريستالهايي بوده اند که اکنون در توفها يافت مي شوند. يک انفجار در مجرا مي توانسته در ستون ماگما گسيختگي ايجاد نموده، کريستالها بر اثر اصطکاک با هوا از ماده مذاب جدا گردند. انباشتگي مجرا (اغلب با شکل کامل کريستالي) مي تواند از اين طريق در دامنه هاي آتشفشان صورت پذيرد و زمينه هاي مناسبي را براي کلکسيونرهاي کاني ها فراهم آورد. کريستالهاي لويسيت و اوژيت در اطراف وزوو يکي از بارزترين نمونه هاي اين فعل و انفعال به شمار مي آيد.

طرز تشکیل توف و توفیت و غبار آتشفشانی چیست

توف سنگي است که از تحکيم و سيمان شدگي خاکسترهاي آتشفشاني ايجاد مي شود. گاهي نيز از اين اصطلاح به صورت عمومي براي تمامي سنگهاي پيروکلاستيک تحکيم يافته استفاده مي شود.:: موضوعات مرتبط: مواد آموزشی
:: برچسب‌ها: علوم تجربی
تقدیم به تمام معلمان سرزمینم...